Programul de masterat

Statistică Aplicată și Data Science

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Academia de Studii Economice din București

Statistică Aplicată și Data Science

Bun venit la programul nostru de masterat!

Scopul fundamental al programului de master Statistică Aplicată și Data Science este să genereze și să transfere cunoaștere către mediul economic, public și privat, dar și către zona academică și cea a cercetării științifice. Participarea la acest master asigură formarea unor specialiști de nivel superior, cunoscători ai tehnologiilor și metodelor de analiză a datelor, utilizate de marile companii.

Obiectivul programului

Statistică Aplicată și Data Science

Obiectivul programului este să formeze specialiști în domeniile data science și business analytics din România. În acest sens, programul își propune:

  • să formeze absolvenți cu aptitudinile cerute de piața muncii,
  • să implice partenerii din mediul privat în procesul educațional în vederea adaptării continue a ofertei academice la cerințele pieței,
  • să ofere diplome recunoscute la nivel internațional, în parteneriat cu universități din străinătate.

Ce vei studia?

Discipline

Principalele discipline, propuse în planul de învățământ, demonstrează oportunitatea masterului de Statistică și Data Science, pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței muncii.

Certificări

Certificare EMOS

Din anul 2020, programul de master Statistică și Data Science a obținut certificarea europeană EMOS (European Master in Official Statistics). EMOS este o rețea de programe de master în domeniul statisticii oficiale la nivel european.
Rețeaua EMOS este în prezent formată din 20 de programe de master în 14 țări europene.

Statistică Aplicată și Data Science

-